ZNVD: al meer dan 80 jaar een begrip

Particulieren:

Buurtpreventie

Samen met ZNVD de veiligheid in uw buurt verbeteren

Buurtpreventie is een gerichte aanpak om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Bewoners ondernemen hiervoor allerlei acties. Dit kan ook in samenwerking met de ZNVD.

Buurtpreventie = bijdragen aan leefbaarheid

In onze samenleving ervaren mensen soms een gevoel van onveiligheid. Men hoort vertellen over of komt in aanraking met (kleine) criminaliteit, inbraken, geweld. In nogal wat plaatsen is te zien dat buurtpreventie hierop een antwoord is en belangrijk wordt gevonden. Voor veel buurtbewoners is buurtpreventie hetzelfde als leefbaarheid. Buurtpreventie wil zeggen dat er gewerkt wordt aan de leefbaarheid van de wijk. Een leefbare wijk of buurt betekent dat mensen zich prettig en veilig voelen in hun eigen woonomgeving.

Maar buurtpreventie dient regelmatig uitgevoerd te worden en daar stagneert het regelmatig, wand wie wil zijn nachtrust opgeven om buiten te gaan lopen! Hier kan de ZNVD in anticiperen u controleert in de avond en de ZNVD in de nachtelijke uren. Wat ook mogelijk is is dat de ZNVD de buurtpreventie volledig regelt.
Samen met ZNVD de veiligheid in uw buurt verbeteren